Hur går det till?

En spelzon för Run and Find kan finnas utplacerad var som helst utomhus. Spelaren hittar spelzonen genom att gå till webbappen för Run and Find, oftast genom att scanna en QR-kod som finns fysiskt utplacerad i anslutning till spelzonen. Spelzonen kan vara en park, fotbollsplan, skogsområde eller något annat grönområde. Inom spelzonen finns föremål och faror utplacerade. 

En enkel spelzon i Run and Find

Vad går spelet ut på?

Spelaren har 10 minuter på sig att samla så många poäng som möjligt. Spelaren samlar poäng genom att hämta in de föremål som finns utplacerade på kartan inom spelzonen.

I vårt standardkoncept är föremålen amuletter i olika valör. Spelaren får olika poäng om det är en guld-, silver- eller bronsamulett som samlas in. I våra anpassade koncept kan föremålen vara vad ni vill.

Exempel på amuletter från vårt standardspel

Inom spelzonen finns också faror utplacerade. Farorna gör att man förlorar poäng. Vissa är stillastående och kan användas för att göra spelet lite mer utmanande (eller för att hindra spelaren att gå på farliga ställen). En av farorna är speciell, den springer nämligen efter spelaren. Står spelaren still för länge kommer den ikapp och börjar ta poäng.