Anpassade lösningar med Run and Find

Genom spelplattformen Run and Find kan kommuner, föreningar och företag engagera barn och ungdomar i pulshöjande aktiviteter 10 minuter åt gången och samtidigt få in ett lärande om ett ämne som är i linje med era målsättningar och värderingar.

Exenze arbetar fram nya koncept mot beställning från våra kunder. I projektform arbetar vi fram en konceptskiss med målsättningar utifrån ert varumärke, värderingar, behov och målsättningar.

Som kund får du en egen portal med ett eget domännamn där just dina spel finns. Du kan ha spel med olika koncept och/eller fler spel på flera platser med samma koncept.

Er egen spelportal i eget varumärke med en eller flera spelupplevelser på ditt område.

Vill du också aktivera unga med gamification? Kontakta oss direkt här för mer information!

Hur fungerar det?

Genom att placera ut digitala objekt på en fysisk plats och koppla bild, röst och musik till det blir Run and Find både en upplevelse, ett spännande äventyr och ett lärande. 

Uppsala skapar kännedom om Pelle-platser i Uppsala samt de olika karaktärerna i böckerna samtidigt som de främjar motion och ger barnen något roligt att göra i parken.