Hur Stora Nolia drev besökare till utställare via en skattjakt

Stora Nolia är en av Sveriges största mässor i både antal besökare och utställare. Mässan hålls vartannat år i Umeå och vartannat år i Piteå. Det brukar komma kring 80 000 besökare under mässans nio dagar där utställare har allt från lokalproducerad mat till bastustugor.

Inför 2019 års Stora Nolia fanns ett område på mässan som fokuserade på framtiden med föreläsningar, demonstrationer av framtidens handel och en skattjakt för barnfamiljer där de använder mobilen för att hitta ledtrådar och skatter.

Cirka 3000 personer gick skattjakten under mässans nio dagar och feedbacken var positiv. Det visade sig att över hälften som gick skattjakten stannade längre på grund av att barnen hade kul och fick mer tålamod. Genom att låta utställare ha erbjudanden för barnfamiljer i skattjakten lyckades den konvertera i snitt 35% av deltagarna till att besöka en monter.

Den monter som lyckades bäst var Visit Vasa. Hela 60% av deltagarna besökte deras monter vilket innebär ca 1600 personer.

"Skattjakten som ordnades av Exenze under Nolia 2019 var för vår del en ren succé. Många barn och barnfamiljer deltog och besökte vår monter där dom fick välja en present. Ett trevligt och modern sätt att aktivera barn. Vi fick god kontakt med familjerna och berättade om vårt fina utbud på Finska sidan av Kvarken. Exenze personal skötte informationen åt barnen mycket bra, helt klart ett vinnande koncept! Tack!" Erkki Laakso, ansvarig för monter nr 199, VisitVasa, PowerPark och Ähtäri Zoo
Deltagare startar skattjakten på Stora Nolia 2019

I den undersökning som gjordes visade det sig att 90% skulle vilja göra skattjakten igen och att ungefär hälften av deltagarna skulle kunna besöka en mässa/plats med skattjakten som besöksanledning.

För att arbeta strategiskt med skattjakten har den en funktion som enkelt innebär att om du klarar skattjakten låser du upp belöningar som finns inlagda i skattjakten. Detta är en stark drivkraft hos människan och som dataspel använder för att skapa engagemang.

Belöningarna i Stora Nolias fall var utställarnas erbjudanden till de som gått skattjakten. Det kunde vara giveaways till barnen, en gratis biljett eller en rabatt på en vara. Perspektivet varför utställare hade ett erbjudande skiljde sig åt. Vissa ville sälja mer medan vissa ville berätta om sitt varumärke och skapa en långsiktig relation. Oavsett perspektiv skapade skattjakten flöden till de utställare som hade erbjudanden.  

Stora Nolias ledning var oerhört nöjda med utfallet. Eftersom det var första året som de testade sin framtidshörna var förväntningarna på utfallet lågt satta. De hårda och mjuka värden som skattjakten skapade kunde ingen förvänta sig.

"Vi hade fantastiska siffror som visar hur en digital skattjakt är ett sätt att engagera barn och deras familjer under mässbesöket. Det ger även ett mervärde för de utställare som lagt in ett erbjudande i skattjakten som vill synas lite extra på området. Skattjakten var ett lyckat första prov på hur vi kan göra våra mässor mer innovativa och attraktiva för besökare och utställare", Jonas Dahlberg, vd på NoliaAB.

Gameification

Skattjakterna innehåller ett gamefication-perspektiv vilket innebär att deltagarna får en belöning när de hittat alla skatter. Gamefication är ett starkt verktyg för att driva beteende och skapa engagemang. Med rätt belöning kan engagemanget öka och vi ser att tävlingar och utlottningar ökar engagemanget ännu mer.

Det är denna metod som också driver konvertering åt butikerna där målet är att marknadsföra erbjudanden till barnens föräldrar.