top of page

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för https://app.sokhitta.se

Exenze Active AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur https://app.sokhitta.se (Sök och Hitta) uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Sök och Hitta som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på info@exenze.com.


Svarstiden är normalt 24h.


Du kan också kontakta oss på följande sätt:


Skicka e-post till VD richard.lindberg@exenze.com, eller ring 073-500 69 99

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.


Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.


Innehåll som inte omfattas av lagen
Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • I Sök och Hitta finns kartor som är en bakgrund till samlingsföremål som finns utplacerade fysiskt i världen.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Sök och Hitta.


Senaste bedömningen gjordes den 28 maj 2024.


Webbplatsen publicerades den 1 april 2022.


Redogörelsen uppdaterades senast den 28 maj 2024.

bottom of page