Sök-o-hitta: En skattjakt för självkänsla och glädje

Ger mening till promenader

Sök-o-hitta är en innovativ digital tjänst som förvandlar promenader till en rolig och meningsfull skattjakt för deltagare och personal på daglig verksamhet eller särskilt boende. Genom en kombination av modern teknik och beprövade pedagogiska metoder skapar Sök-o-hitta en unik upplevelse som:

 • Ger positiv feedback: Varje steg belönas med uppmuntran och bekräftelse, vilket stärker motivation och självkänsla.

 • Utvecklar förmågor: Olika utmaningar och aktiviteter stimulerar kognitiva funktioner, motorik och sinnen på ett lekfullt sätt.

 • Ökar delaktighet: Alla kan delta på sin egen nivå, vilket skapar en känsla av gemenskap och samhörighet.

 • Bidrar till frihet: Sök-o-hitta ger deltagare en känsla av kontroll och självständighet genom att de själva styr sin upptäcktsfärd.

 • Inspirerar till rörelse: Att kombinera kognitiva utmaningar med fysisk aktivitet gör promenader mer attraktiva och engagerande.

 • Ger möjlighet till eftertanke: Inbyggda reflektionsmoment ger deltagare utrymme att bearbeta sina upplevelser och stärka sin självkänsla.

Unik produkt, skräddarsydd för LSS

Sök-o-hitta är en unik produkt som:

 • Är skräddarsydd för LSS: Tjänsten är anpassad för att passa deltagare med varierande behov och funktionsvariationer.

 • Är enkel att använda: Användarvänlig design samt tydliga instruktioner gör Sök-o-hitta tillgänglig för alla.

 • Sök-o-hitta sparar ingen personlig information och tar integritet på allvar.

 • Är långsiktigt hållbar: Enkla handgrepp och planeringsverktyg för personalen ger kontinuerlig motivation och glädje.

 • Uppföljning av mående före och efter promenaderna, både för deltagare och medföljare, ger utvecklande mätvärden för verksamheten.

Några av våra medföljares upplevelser av Sök-o-hitta med deras brukare på Spår 2

 • Det går snabbare att komma ut på promenaderna

 • Bra att föremålen är på samma ställen hela tiden

 • Säger “Yeah” vid varje upplock!

 • Några av våra brukare väljer tema beroende på vem dom går med.

 • Efter några gånger förstår brukare på tidig utvecklingsnivå vad det är som ska göras

 • Hen kom ihåg allting efter semestern - var glad och delaktig!

 • Brukaren förstod att den blå pricken [på kartan] var vi!

Mätningarna talar sitt tydliga språk

Men det är egentligen inga konstigheter. Man mår bättre efter en promenad.

Några speciella faktorer som vi noterat i mätningar är dock att brukare i större utsträckning vet hur dom mår efter promenaden, än innan.  

Efter nästan ett år kan vi (personalen) se ett tydligt mönster på de längre slingorna, att det behövs fler upplock för att hålla intresset uppe hos deltagarna, på vad som ska hända.

En positiv utveckling i att få uppleva mer, less på det som varit, behöver mer stimulans!

Malin Burman, handledare på daglig verksamhet, Umeå Kommun

Var först med att få nyheter, uppdateringar och annan spännande information om Sök-o-hitta

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy statement for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.

Intuit Mailchimp logo
Instagram icon
Email icon

© 2024 Exenze Active AB