top of page

VANLIGA FRÅGOR

Välkommen till vår FAQ-sektion om Sök-o-hitta. Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

Sök-o-hitta

Vad är Sök-o-hitta?

Sök-o-hitta är en digital tjänst som förvandlar promenader till en skattjakt, särskilt utformad för att stödja delaktighet och självkänsla hos deltagare inom daglig verksamhet eller särskilda boenden.

Hur stödjer Sök-o-hitta deltagarnas utveckling?

Programmet erbjuder positiv feedback, utmaningar som utvecklar kognitiva och motoriska färdigheter, samt skapar möjligheter för deltagare att känna sig delaktiga och självständiga.

Vem kan dra nytta av Sök-o-hitta?

Sök-o-hitta är skräddarsytt för personer med olika behov och funktionsvariationer, särskilt inom ramen för LSS-verksamhet, och är designat för att vara enkelt och tillgängligt för alla användare.

bottom of page