top of page
mockuuups-man-scrolling-on-ipad-air-mock

Sök-o-hitta är lätt att använda!

Produkten är anpassad och utvecklat tillsammans med Spår 2 på daglig verksamhet. Vi har testat och utvärderat för att det ska fungera bra i verksamheten och för brukare på tidig utvecklingsnivå.

Huvudfunktioner

Sök-o-hitta kretsar kring promenadslingan, men har också ett antal möjligheter till utveckling som går att använda. Vi kallar dom för reflektionsmoment och interaktionsmoment som går att använda på vägen.

  1. Inloggning (sker sällan)

  2. Välja tema

  3. Starta slinga

  4. Reflektionsmoment: Känsla

  5. Reflektionsmoment: Minne

  6. Interaktionsmoment: Undersök

  7. Gå i mål

Inloggning

Ni kommer ha en gemensam mailadress som ni kan använda för att logga in på Sök-o-hitta. Inloggning sker väldigt sällan och under vissa specifika omständigheter. I grund ska ni bara behöva logga in första gången ni använder en ny enhet.

Logga in
smartmockups_lsop8kiy.png

Varje licens loggar in med en gemensam adress.

Välj spelplats
smartmockups_lsop96ib.png

Välj vilken plats du ska spela på utifrån de platser som ni har Sök-o-hitta på

Välj enhet
smartmockups_lsop9efp.png

Välj vilken enhet du ska använda.

Redo
smartmockups_lsop8kiy.png

Nu är du inloggad och behöver inte göra det fler gånger på ett tag.

Välja tema

Varje slinga börjar med att ni får välja ett tema utifrån de som finns i appen.Här i bilden ser ni våra natur-, frukt- och djurteman. Knapparna är stora och lätta att trycka på. Våra bilder är designade med färgblinda och synskadade i åtanke.

Start- och målgång

Ni påbörjar er promenadslinga genom att gå in i startzonen (grön cirkel). Här får ni positiv audiovisuell, och taktil feedback med voiceover, ljudsignaler och vibrationer. Allt för att ge ett tydligt startskott på promenaden.

Målgång sker på motsvarande sätt genom att gå in i den röda målzonen. Ni får även här positiv audiovisuell, och taktil feedback.

Ni behöver inte ha samlat in några samlingsföremål för att gå i mål. I enklaste fallet passerar ni bara direkt in i den röda zonen för att vara klar.

Tips: Att gå direkt från start till mål ett bra sätt att komma igång och känna på Sök-o-hitta tillsammans med en deltagare.

Reflektions och interaktionsmoment

I spelet har vi lagt in ett antal moment som ger möjlighet att utvecklas över tid. Förutom att bara följa med och samla in föremål, få positiv feedback och utvecklas i det så finns mer avancerade funktioner som går att lägga till i promenaderna för att utöka upplevelsen.

Känsla

I spelet har vi lagt in ett antal moment som ger möjlighet att utvecklas över tid. Förutom att bara följa med och samla in föremål, få positiv feedback och utvecklas i det så finns mer avancerade funktioner som går att lägga till i promenaderna för att utöka upplevelsen.

Undersök

I spelet har vi lagt in ett antal moment som ger möjlighet att utvecklas över tid. Förutom att bara följa med och samla in föremål, få positiv feedback och utvecklas i det så finns mer avancerade funktioner som går att lägga till i promenaderna för att utöka upplevelsen.

Månadsrapporter

Informationen som ni anger om känslor före och efter Sök och Hitta används också för att skapa våra månadsrapporter till er. Ni får ta del av hur många slingor som promenerats och hur måendet förändrats hos deltagarna.

Den information som samlas in är förstås helt anonym och inte kopplat till någon person.

bottom of page