top of page

VANLIGA FRÅGOR

Välkommen till vår FAQ-sektion om Exenze. Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

Vad är Exenze Active?

Exenze Active är ett techbolag som skapar spelupplevelser för att främja rörelse och lärande, riktat till barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsvariationer.

Vilka spel erbjuder ni?

Vi erbjuder tre huvudspel: Tihi på skattjakt, ett platsbaserat äventyrsspel; Spring-o-hitta, en app för rörelse och friskvård; och Sök-o-hitta, ett digitalt verktyg för ökad självständighet.

Kan Tihi på skattjakt spelas både inomhus och utomhus?

Ja, Tihi på skattjakt är utformat för att kunna spelas i olika miljöer, från köpcentrum till skolor, och kan anpassas efter behov för både inomhus- och utomhusaktiviteter.

Hur kan Spring-o-hitta förbättra min destination?

Spring-o-hitta erbjuder en unik spelupplevelse som kan locka besökare genom att kombinera rörelse med lärande om platsernas historia, natur och kultur.

Är Sök-o-hitta anpassat för särskilda behov?

Ja, Sök-o-hitta är speciellt utvecklat för personer med intellektuella funktionsvariationer, med användarvänlig design och tydliga instruktioner för att främja delaktighet och självständighet.

Hur får jag en demo av era spel?

Kontakta oss via e-post eller telefon för att arrangera en gratis demo och utforska hur våra spel kan gynna er verksamhet eller gemenskap.

bottom of page